Elektromontáže

Tyto služby lze rozdělit do skupin

Zabezpečovací systémy - elektronické systémy určetné k hlídaní majetku a osob v domech případně jejich okolí

Kamerové systémy - systému určené k vizuální kontrole mimo monitorovaný objekt s možností záznamu

Dorozumívací systémy - systému určené ke kontrole vstupu do budovy

Okenní fólie - zajišťují bezpečnost prosklení a odolnost proti otřesům, snižují energetické náklady

Elektromontáže do 1000V

Hromosvody

Výroba rozváděčů

Fotovoltaické elektrárny

Zajistíme Vám bezpečnost a soukromí